අක්කර තුනක කංසා වගා කළ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

කතරගම වෙහෙරගල ප්‍රදේශයේ නීති විරෝධී ලෙස අක්කර තුනක කංසා වගා කළ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකළ වැටලීමකදී.