ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර එක්දින තරගාවලිය ආරම්භ වෙයි

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා ඉන්දීය කණ්ඩායම අතර එක්දින තරගාවලිය අද (10) ආරම්භවීමට වුණා.

ඒ අනුව පළමු එක්දින තරගය Guwahati හිදී අද පස්වරු 1.30 ට ආරම්භ වුණා.

ඒ අනුව තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත්වූ අතර ඔවුන් පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කළා.