ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

Share

අද (17) පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය සඳහා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පැමිණ තිබෙනවා.

අද පෙරවරු 09.30 සිට පස්වරු 05.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

Read more

Local News