නානුඔය මාරක රිය අනතුරු පිළිබඳව පොලීසියෙන් නිවේදනයක්

ඊයේ (20) නානුඔය ප්‍රදේශයේ දී සිදුවූ මාරක රිය අනතුර සම්බන්ධයෙන් පොලීසිය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.