පළාත් පාලන මැතිවරණය මාර්තු 9 වනදා

Share

පළාත් පාලන මැතිවරණය එළඹෙන මාර්තු මස නම වනදා පැවැත්වෙන බවට තීරණය කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සහා කොමිසමේ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු එය තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ටද මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය දන්වා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද මධ්‍යහන දොළහෙන් අවසන් වූ අතර ඉන්පසුව මැතිවරණය පවත්වන දිනය මැතිවරණ කොමිසම මගින් මෙලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළා.

Read more

Local News