සතොස භාණ්ඩ 6ක මිල පහළට

ලංකා සතොස මගින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 6ක මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

නව මිල ගණන් හෙට (26) සිට ක්‍රියාත්මක කෙරේ.