කංසා හේනක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයින් 2ක් අත්අඩංගුවට

අක්කරයක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක නීති විරෝධී ලෙස කංසා හේනක් පවත්වාගෙන ගිය පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ කතරගම සෙල්ලංගල ප්‍රදේශයේදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් සිදුකළ වැටලීමකදී.