ශ්‍රී ලංකා 20 යි 20 සහ එක්දින සංචිත නම් කෙරේ

නවසීලන්ත තරග සංචාරයට එක්වන විස්සයි විස්ස සහ එක්දින සංචිත නම්කර තිබෙනවා.