ආසියානු මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ නව වාර්තාවක්

Share

ආසියානු මළල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය සඳහා තේරීම් තරඟ මේ දිනවලදී පැවැත්වෙනවා.

එහිදී නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට තරුෂි කරුණාරත්න ක්‍රීඩිකාව සමත් වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ මීටර් 800 කනිෂ්ඨ කාන්තා ඉසව්ව සඳහායි.

Read more

Local News