ඉන්දියාව පරදා ඕස්ට්‍රේලියාවට තරඟාවලි ජයක්

Share

ඉන්දියාව සමඟ පැවති අවසන් එක්දින තරඟය ජය ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ඊයේ සමත් වුණා.

එත් සමඟ 2ට 1ක් ලෙස තරඟාවලිය ජය ගත්තේද ඕස්ට්‍රේලියාවයි.

Read more

Local News