පවුල් ලක්ෂ 29 කට නොමිලේ සහල්

රජය මගින් මෙවර මහ කන්නයේ ගොවි ජනතාවගෙන් මිලදී ගන්නා වී සහල් බවට පත් කර, අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ විසිනමයකට නොමිලේ බෙදා දීමේ වැඩසටහන මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව, මහරගම ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහල් බෙදාදීම අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා.