බටහිර අප්‍රිකාවේ පැරණිතම ගස කඩාවැටෙයි

Share

බටහිර අප්‍රිකාවේ අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටි සියෙරා ලියෝන්හි ෆ්රීටෝන් නගරයේ වසර 400ක පැරණි කපු ගසක් කඩාවැටී තිබෙනවා.

ඒ එරටට ඇදහැළුණු ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමඟ ඇතිවූ කුණාටුව හේතුවෙනුයි.

අඩි 230ක් උස කපු ගස එරට පැරණිතම ගස හා එරට නිදහසේ සංකේතය ලෙස සැලකෙනවා.

Read more

Local News