ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදිනී රත්නා පුෂ්පකුමාරිගේ දේහය සුදර්ශි ශාලාවට

අභාවප්‍රාප්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදිනී රත්නා පුෂ්පකුමාරිගේ දේහය අද කොළඹ සුදර්ශි ශාලාවට රැගෙන එනු ලැබුවා.

අයගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු එළඹෙන බදාදා දින සිදුකිරීමට නියමිතයි.

Previous articleසේනා දළඹුවාට සමාන දළඹුවෙක් ආනමඩුවෙන්
Next articleයුක්‍රේන රුසියා යුද ගැටුමට අදට දින 456 යි