පොළොන්නරුවේ වැව්වල ජල මට්ටම පහළට – පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ සීත මාළිගයත් මතුවෙයි(VIDEO)

Share

වියලි කාලගුණය නිසා පොළොන්නරුවේ ප්‍රධාන වැව්වල ජල මට්ටම මේ වන විට පහළ ගොස් තිබෙනවා.

පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ සීත මාලිගයත් මේ වන විට මතුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News