අලි මිනිස් ගැටුම අවම කර ගන්න විපක්ෂ නායකගෙන් යෝජනා (VIDEO)

අපේ රටට ඉඩම් පරිහරණ වැඩසටහනක් අවශ්‍ය බවත්, එය ජාතික වැඩපිළිවෙලක් විය යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

ඒ තුළින් අලි මිනිස් ගැටුම අවම කර ගත හැකි බව ද විපක්ෂනායකවරයා පෙන්වා දෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleඅමාරියාගල වැව සමග සිඳුණු ගොවි ජීවිත(VIDEO)
Next articleලොව පළමු වරට මොළයෙන් හමු වූ පණුවා(VIDEO)