මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අද

ඓතිහාසික මහනුවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අද රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

ඒ රාත්‍රී 07.03 ට යෙදෙන සුභ මොහොතිනුයි.

සිව්වන රන්දෝලි පෙරහර ඊයේ රාත්‍රීයේ වීථි සංචාරය කළා.

අද රාත්‍රී 07.15 සිට සියත ටී වී ඔස්සේ ඔබට සජීව විකාශය නැරඹිය හැකියි.

Previous articleඅද රෑට පායන නිල් හඳ
Next articleඅද කාලගුණ නිවේදනය