උසස් පෙළ දරුවන්ගේ අසාධාරණයට සජිත් හඬ නගයි(VIDEO)

Share

අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව නිසා උසස් පෙළ දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News