උසස් පෙළ දරුවන්ගේ අසාධාරණයට සජිත් හඬ නගයි(VIDEO)

අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව නිසා උසස් පෙළ දරුවන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleටිටිකාකා විලත් සිඳී යයි
Next articleමෙතෙක් බලයේ සිටි පාලකයින් ජනතා අපේක්ෂාවන් විනාශ කළා – අනුර කුමාර(VIDEO)