එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 77 යි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 77 වන සංවත්සරය අදට යෙදී තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවෙන් පක්ෂ මූලස්ථානයේ දී අද (06) පෙරවරුවේ චාම් උත්සවයක් පැවැත්වුණා.

Previous articleඅදත් තද වැසි – ගංඟා කිහිපයක් පිටාර මට්ටමේ
Next articleදේශීය ආදායම් බදු සංශෝධන පනත පිළිබඳ විවාදය පවත්වන්න බෑ – හර්ෂ කියයි(VIDEO)