ඌව වෙල්ලස්සට නව කුලපතිවරයෙක්

ඔක්තෝබර් 09 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජයන්ත බලවර්ධන පත් කර තිබෙනවා.

Previous articleරටම ආයෝජන කලාපයක් බවට පත් කරනවා – ජනපති කියයි
Next articleවෙඩි තැබීමකට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට