දැරියකට මරු කැදවූ අනතුර

Share

මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ ඕටමාවඩි දුම්රිය හරස් මාර්ගය ආසන්නයේ දී සුංගාවිල දෙස සිට අක්කරයපත්තු දෙසට ධාවනය වූ පුද්ගලික බස් රථයක් එම දිශාවටම ධාවනය වූ යතුරු පැදියක් ඉස්සර කිරිමට යාමේ දී යතුරුපැදියේ පසුපස ගැටී අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා.

අනතුරින් මියගොස් ඇත්තේ වයස අවුරුදු 13 ක් වූ කාවත්තමුණ, වාලච්චේන ප්‍රදේශයේ පදිංචි දැරියක්.

Read more

Local News