දුම්රිය ස්ථානවලට යුධ හමුදාව ඇතුලු ආරක්ෂක අංශ කැඳවයි

දුම්රිය ස්ථානවල ආරක්ෂාවට යුධ හමුදාව ඇතුලු ආරක්ෂක අංශ අනියුක්ත කර ඇති ආකාරය අද අලුයම සිට දැක ගත හැකි වුණා.

අප මේ පිළිබඳව කළ විමසුමක දී යුධ හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිහාල් හපුආරච්චි ප්‍රකාශ කලේ සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුව දුම්රිය ස්ථාන 32 ට ආරක්ෂාව ලබා දුන් බවයි.

මේ අතර දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කර තිබියදිත් වර්ජනය අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා.

Previous articleකෙහෙළියගේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට අන්තරෙන් රතු එළි
Next articleවැඩබලන අමාත්‍යවරු සිව්දෙනෙක්