සමනල වැව අවදානමක – සුළු භූ කම්පනයකින් වුවද දකුණු ඉවුරට හානියක් විය හැකියි(VIDEO)

සමනළ වැවේ පවතින ජල කාන්දුව පිළිබඳව අප මීට පෙර තොරතුරු වාර්තා කළා.

එය ඉක්මනින් නතර කිරීමට කටයුතු කරන්නේ නැතිනම් ඉදිරියේ දී විශාල අනතුරක් සිදුවිය හැකි බව භූ ගර්භ පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ජගත් ගුණතිලක පවසනවා.

පවතින අවදානම් තත්ත්වය හමුවේ සුළු භූ කම්පනයක් හමුවේ වුවද දකුණු ඉවුරට අනතුරක් සිදු විය හැකි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleවැඩබලන අමාත්‍යවරු සිව්දෙනෙක්
Next articleවී සදහා ඉහළ මිලක් ලබාදෙන්න – පොළොන්නරුවේ ගොවීන් ඉල්ලයි(VIDEO)