ලිබියාවේ ගංවතුරින් 2300ක් මරුට – 10,000ක් අතුරුදන්

ලිබියාවට බලපා ඇති ගංවතුර තත්ත්වයෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 2300 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

තවත් 10,000ක් පමණ අතුරුදන්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ගංවතුර තත්ත්වයෙන් දරුණුම බලපෑම සිදුව ඇත්තේ ලිබියාවේ ඩර්නා නගරයටයි.

ඩැනියෙල් කුණාටුව නිසා ඩර්නා හි වේලි දෙකක් හා පාලම් හතරක් කඩා වැටී ඇති අතර නගරය සම්පූර්ණයෙන්ම යට වී තිබෙනවා.