රක්වාන ගඟේ පතල් කැනීම් සිදුකළ පුද්ගලයින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට

ස්වභාවික පරිසරයට හා ජෛව විවිධත්වයට දැඩි ලෙස හානි ගෙන දෙමින් රක්වාන ගඟේ පතල් කැනීම් සිදුකළ පුද්ගලයින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ඇහැළියගොඩ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ විශේෂ වැටලීම් ඒකකය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය එක්ව සිදුකළ වැටලීමකදී.

Previous articleලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කෙරේ – නායකත්වය දසුන්ට
Next articleවසර මිලියන 250කින් පෘථිවි ජීවින් වඳ වෙයිද?