නේපාලයේ Tik Tok තහනම්(VIDEO)

ටික්ටොක් සමාජ මාධ්‍ය, සමාජ ඒකාග්‍රතාවයට බලපෑම් ඇතිකරන බව පවසමින් එය තහනම් කිරීමට නේපාලය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleරිය අනතුරකින් පදික කාන්තාවක් මරුට
Next article2024 අයවැයට වෘත්තීය සමිතිවල අප්‍රසාදය(VIDEO)