නුවර – කොළඹ පෞද්ගලික බස් වර්ජනයක් 

නුවර කොළඹ පෞද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ ලංගම බස් රථ හා පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින් අතර මගීන් නංවා ගැනීමට යාමේදී ඇතිවූ බහින් බස් වීමක් දුරදිග යාමෙන් ඇතිවූ ගැටුමක් හේතුවෙනුයි.

Previous articleබෙංගාල බොක්කේ කැළඹීම අඩු පීඩනයක් වෙයි – ධීවරයින්ට අනතුරු ඇඟවීම්
Next articleදුෂණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි තමා ඉවත් කිරීම ගැන කණගාටුයි – මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ(VIDEO)