මිජවුම් නිසා ඉන්දියාවේ 61,000කට අධික පිරිසක් සහන කඳවුරු වෙත

අද (07) දිනයේත් තද වැසි ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඉන්දියාවට බලපෑ මිජවුම් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මේ වන විට පුද්ගලයින් 61,600කට අධික පිරිසක් සහන කඳවුරු වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

Previous articleපසුගිය වසරට වඩා රුපියල් බිලියන 51ක් අධ්‍යාපනයට වෙන් කළා – අධ්‍යාපන ඇමති(VIDEO)
Next articleග්‍රාම නිලධාරී සේවාව සඳහා සේවා ව්‍යවස්ථාවක් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ(VIDEO)