අපේක්ෂා රෝහලේ විකිරණ තාක්ෂණවේදීන් අකුරට වැඩ කිරීම අද සිව්වන දිනටත්(VIDEO)

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ විකිරණ විද්‍යා තාක්ෂණවේදීන් ආරම්භ කළ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද (08) සිව්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

අද පස්වරු 4වන විට නිසි විසදුම් ලැබුණේ නැතිනම් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අඛන්ඩව සිදුකරන බවයි එම සංගමය පවසන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleචීන පොහොර නැව අද පාර්ලිමේන්තුවට(VIDEO)
Next articleසිස්ටම් චේන්ජ් කරන්න බැරි පාර්ලිමේන්තුව ගැන කියන විපක්ෂ නායක(VIDEO)