වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලය නිල වශයෙන් නව වසරේ රාජකාරී අරඹයි(VIDEO)

වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ නව වසරේ රාජකාරි කටයුතු අද (02) නිල වශයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

ඒ වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති ප්‍රමුඛ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ආශීර්වාදය සමඟයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleරත්න සමූහ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන කාර්යාල සංකීර්ණය පොළොන්නරුවේදී විවෘත වෙයි(VIDEO)
Next articleපොළොන්නරුවට තද වැසි – පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි(VIDEO)