පරිපූරක වෛද්‍ය සේවකයින් වර්ජනයේ

වෛද්‍යවරුන්ගේ පමණක් වැටුප් වැඩි කිරීමට එරෙහිව ඖෂධවේදීන් රසායනාගාර සේවා විකිරණ ඇතුළු සියලු පරිපූරක වෛද්‍ය සේවකයින් අද (09) සංකේත වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

පෙරවරු 8 සිට එම වැඩ වර්ජනය ආරම්භ කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Previous articleපාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි
Next articleයුක්තියෙන් තවත් 950ක් අත්අඩංගුවට