හදිසි පක්ෂ නායක රැස්වීමකට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු තාවකාලිකව නවතයි

හදිසි පක්ෂ නායක රැස්වීමකට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු තාවකාලිකව නවතයි

කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද උදෑසන 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ අතර හදිසි පක්ෂ නායක රැස්වීමකට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු මේ වන විට තාවකාලිකව නවතා තිබෙනවා. ඒ, විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි.එමෙන් ම අතර අද දින නියමිත වාචික ප්‍රශ්න වෙනත් දිනයක් සඳහා කල් තැබූ බවද කථානායකවරයා නිවේදනය කළා.

Previous articleමාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත විවාදය අද
Next articleදරුවන්ගෙන් 91%කට සරම්ප එන්නත ලබාදී අවසන් – වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ කියයි