තවමත් ප්‍රතිචාරයක් නැති ලොරෙන්සෝ පුතා 4 (VIDEO)

පැහැර ගැනීමකට ලක් වූ ලොරෙන්සෝ පුතා 4 නැමැනි බහු දින ධීවර යාත්‍රාව ගැන මෙතෙක් කිසිඳු තොරතුරක් ලැබී නැති බව ධීවර හා ජල සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුසන්ත කහවත්ත පවසනවා.

එම යාත්‍රාවේ සිටින ධීවරයින් 6 දෙනාට මාස දෙකකට ප්‍රමාණවත් ජලය සහ ආහාර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleසබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නවක වදය දුන් සිසුන් 6ක් අත්අඩංගුවට
Next articleවෘත්තීය සංගම් 17ක් අද ලෙඩ වෙයි