9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පස් වැනි සභා වාරය හෙට විවෘත වෙයි

9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පස් වැනි සභා වාරය හෙට(07) විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි.

ජනාධිපතිවරයා හෙට දින පාර්ලිමේන්තුවේ මුලසුන දරමින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Previous articleඉන්දීය සංචාරය අතරතුර අනුර තවත් සාකච්ඡා කිහිපයකට එක්වෙයි
Next article3 වන චාල්ස් රජුට පිළිකාවක්