උණුසුම් කාලගුණය නිසා දිස්ත්‍රික්ක 6කට අනතුරු ඇඟවීම් (VIDEO)

Share

දිස්ත්‍රික්ක 6ක පවතින උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය අද (22) ඉහළ යා හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අදාළ දිස්ත්‍රික්කවල වෙසෙන ජනතාවට මේ පිළිබඳව අවදානයෙන් පසුවන ලෙසයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News