නවීන රේඩාර් තාක්ෂණයෙන් සොයාගිය පොළොන්නරු උරුමය

Share

පොළොන්නරුව පරාක්‍රමබාහු රජ මාලිගාවේ භූමිය ඇතුළත පුරාවස්තු රැසක් ඇතැයි මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන පවසනවා.

ඔහු මේ බව හඳුනාගෙන ඇත්තේ නවීන රේඩාර් තාක්ෂණයෙනුයි.

Read more

Local News