උණුසුම තවදුරටත්

Share

ශ‍්‍රී ලංකාවට බලපා ඇති එල්නිනෝ තත්ත්වයත් සමඟ මේ දිනවල මිනිස් සිරුරට දැනෙන උණුසුම ඉතා ඉහළ අගයක පවතිනවා.

මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් පැවතිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත්තේ.

Read more

Local News