රජයේ ඖෂධවේදීන් 2000ක් අද වර්ජනයේ – රෝගීන් පීඩාවට (VIDEO)

Share

දිවයින පුරා රජයේ ඖෂධවේදීන් 2000 ක් අද (20) වර්ජනයක් ආරම්භ කළා.

ඒ ගැටලු කිහිපයකට විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමිනු යි.

මේ හේතුවෙන් රෝගීන් අදත් පත්වූයේ දැඩි අපහසුතාවකටයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News