ශ‍්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟය අද

Share

ශ‍්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය අතර පළමු ටෙස්ට් තරඟය අද (22) ආරම්භ වුණා.

ඒ සිල්හෙට් ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රීඩාංගනයේදී යි.

තරඟාවලිය පිළිබඳ සියලුම තොරතුරු ඔබට සජීව ලෙස ගෙන එන්නේ එහි දේශීය නිල විකාශන අයිතිය දරන සියත ටිවි අප නාලිකාවයි.

Read more

Local News