වැසි තත්වය ලබන 29 තෙක් – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි

Share

පවතින වැසි තත්ත්වය ලබන 29 වනදා තෙක් අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ අතර පිටිගල ප්‍රදේශය හරහා හමා ගිය සුළං තත්ත්වයක් හේතුවෙන් නිවාස රැසකට හානි සිදු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News