පාලිත තෙවරප්පෙරුම අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Share

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන පාලිත තෙවරප්පෙරුම අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඔහු 64 වන වියේ පසු වුණා.

Read more

Local News