ගිලෙමින් තිබූ නෞකාවක සිටි ලාංකිකයින් 21ක් බේරාගනී

Share

ඕමාන් බොක්කේ ගිලෙමින් තිබූ නෞකාවක සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 21 දෙනෙකු බේරාගෙන තිබෙනවා.

මුදා ගත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසු වන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ.

Read more

Local News