පාස්කු ප්‍රහාරයට වසර 5යි

Share

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වී අදට (21) පස් වසරක් සපිරෙන අතර, එම ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය තැනැත්තන් සිහි කරමින් දිවයින පුරා විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානය කර තිබෙනවා.

Read more

Local News