කිරිපිටි මිල ගැන සංගම් මත දෙකක

Share

නවසීලන්තයෙන් ආනයනය කරන කිරිපිටිවල මිල අද (25) සිට අඩු කිරීමට තීරණයට කර ඇති බව කිරී පිටි ආනයනය කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිල වශයෙන් තීරණය කර නැති බවයි කිරිපිටි ආනයනයකරුවන්ගේ සංසදය ප්‍රකාශ කළේ.

Read more

Local News