ලෝක ජනමාධ්‍ය නිදහස් දිනය අදයි(VIDEO)

Share

ලෝක ජනමාධ්‍ය නිදහස් දිනය අදට (03) යෙදී තිබෙනවා.

මෙවර එහි තේමාව වන්නේ ” මිහිතලයට ජනමාධ්‍ය – පාරිසරික අර්බුද හමුවේ මාධ්‍යකරණය ” යන්නයි

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News