අනධ්‍යයන සේවක වර්ජනයට අදට දින 12යි (VIDEO)

Share

විශ්ව විද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ආරම්භ කර ඇති වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද 12වන දිනටත් ක්‍රියාත්මකයි.

අද දිනය තුළ විසඳුම් නැත්නම් හෙට සිට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ගෙන් ද ඉවත් වන බවටයි ඔවුන් අනතුරු අඟවන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News