ජනපති රනිල් සහ ඉන්දුනීසියානු ජනපති අතර නිල හමුවක් (VIDEO)

Share

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ ඉන්දුනීසියානු ජනාධිපති ජෝකෝ විඩෝඩෝ අතර නිලහමුවක් සිදුව තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News