පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ගේ 82 වන ජන්ම දිනය අදයි (VIDEO)

Share

පූජ්‍ය මාදුළුවාවේ සෝභිත හිමියන්ගේ 82 වන ජන්ම දිනය අදයි

මේ ඒ වෙනුවෙන් සියත අප තබන සටහනක්.

Read more

Local News