දුම්රියෙන් ඇද වැටී මගියෙක් ජීවිතක්ෂයට

Share

අද පස්වරුවේ මගීන් පිරී ගිය දුම්රියක ගමන් කරමින් සිටි දෙදෙනෙකු දුම්රියෙන් ඇදවැටී තිබෙනවා.

ඒ අතරින් එක් අයෙකු මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News