ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිම 138කට සීමා වේ

Share

දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද(02) දිනය තුළ සියලු ක්‍රීඩකයින් දැවී රැස් කිරීමට හැකි වුයේ ලකුණු  138ක් පමණි.

ඒ අනුව 138ක ඉලක්කයක් හඹා යන පාකිස්තානු කණ්ඩායම මේ වන විට ක්‍රීඩකයින් 5ක් දැවී ලකුණු ‍50ක් ලබා ගෙන සිටියි.

Read more

Local News