ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දින උත්සවය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

Share

ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දින උත්සවය සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල දියත උයන පරිශ්‍රයේ දී ඊයේ (05) පෙරවරුවේ පැවැත්විණි.

“සැමට මානසික සුවය” යන සිතුවිල්ල යටතේ බැලූන උඩ යැවීමෙන් උත්සවය ආරම්භ විය.

අංගොඩ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ නේවාසික රෝගීන් විසින් පවත්වනු ලැබූ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඔවුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රසංගයකට ද එක් විය.ප්‍රදර්ශණය නරඹන අතරතුර දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මානසික සුවය සදහා චිත්‍ර ඇදීමේ වැඩසටහනකට ද සහභාගි විය.

මෙම අවස්ථාවට මානසික සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුලු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල එක්ව සිටියහ.

 

Read more

Local News